Suomi on myötätuulessa

Suomessa sähkön kulutus kasvaa ja täällä on runsaasti mahdollisuuksia rakentaa tuulivoimaa.
Kehitämme tuulipuistoja Suomessa.

Nordisk skog i vinterskrud

Sähkömarkkinat

Pohjoismaiset sähkömarkkinat jakautuvat useisiin hintavyöhykkeisiin. Ruotsissa vyöhykkeitä on neljä, Norjassa viisi. Koko Suomi on yksi hinta-alue.

Sähkön tuotannon ja kantaverkon siirtokyvyn rajallisuudesta johtuen sähkön hinnat ovat viime aikoina vaihdelleet paljon. Tuulivoima on edullinen sähkön tuotantomuoto ja tuulivoimalla tuotettu sähkö alentaa sähkön kuluttajahintaa. Suomessa on hyvät edellytykset tuulivoimalle koko maan alueella. Maanomistus, tuulisuus, kantaverkon sähkötehon siirtokyky, luontoarvot, ja mm. puolustusvoimien vaatimukset ohjaavat käytännössä tuulivoiman tuotantoa alueellisesti.

Sähkön kysynnän odotetaan kasvavan Suomessa voimakkaasti tulevina vuosina, vaikka vuonna 2022 sähkönkulutus laski 6%. Kysynnän kasvuun vaikuttavat mm. suurten datakeskusten lisääntyvä sähkönkäyttö, fossiilivapaan teräksen tuotanto, akkuteollisuus ja liikenteen sähköistyminen. Vetytalous saattaa muuttaa kysyntää ja tarjontaa tulevaisuudessa.

Suomessa odotetaan kysynnän kasvavan vuoden 2021 lukemista 20% vuoteen 2030 mennessä, ja jopa kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Samalla Suomi tavoittelee hiilineutraaliuteen siirtymistä vuoteen 2035 mennessä. Tavoite on haasteellinen. Nykytilanteessa tuulivoima on edullisin ja nopein sähkön tuotantomuoto, jota voidaan rakentaa suuressa mittakaavassa.

Karta över de nordiska elpriszoner som Galileo Nordic är aktiva inom.